Neem er een rustig moment voor, zorg dat je er wat tijd voor hebt. Het lezen van dit verhaal kan tot 25 minuten duren. De muziek kan uitgeschakeld worden in het menu.

De citaten van Alex, zijn familieleden en andere betrokken personen die in dit verhaal voorkomen, zijn afkomstig uit overgebleven originele brieven en documenten. Bezoek de pagina Archief als je ze volledig wil bekijken.

1930

Op zondag 1 juni 1930 wordt Alex Kan geboren in Amsterdam.

Zijn ouders zijn Jules en Ella Kan. Jules drijft een handelsonderneming vanuit hun huis, terwijl Ella, zoals toen gebruikelijk, het huishouden leidt. Het gezin is van Joodse afkomst, maar neemt nauwelijks deel aan het religieuze leven. Toch wordt Alex besneden.

Vanaf Alex' geboorte schrijft Ella een dagboek — het Babyboek — waarin ze gebeurtenissen in zijn leven en haar gedachten erover opschrijft. Dankzij dit boek is het vroege leven van Alex goed gedocumenteerd. In haar inleiding, terwijl ze nog in het ziekenhuis ligt, schrijft ze:

Onze oprechte wens is dat hij zijn hele leven een zondagskind blijft.

Midden juli 1930 beschrijft Ella haar zoon.

Vandaag had hij een extra goede bui en zagen we hem heel onverwacht lachen. Zijn mondje vertrok en het heele gezichtje was één lieve lach. Tot drie à viermaal achter elkaar herhaalde hij het, of hij er zelf plezier in had! Hij volgt de handbewegingen reeds duidelijk met de oogen en Papa vindt ’t blijkbaar zoo ’n leuk spelletje, dat hij ’t telkens weer probeert. Als hij zoet is, noemt hij hem “een braaf kereltje”, maar, oh, wee, als hij huilt, dan is het een “brulaapje”!

Alex is nog maar net geboren, als de Duitse democratie een paar honderd kilometer naar het oosten begint af ​​te brokkelen. Midden in de crisis van de jaren 1930 worstelt Duitsland met bezuinigingen op sociale voorzieningen en hoge werkloosheid. In het licht van armoede wendt de bevolking zich steeds meer tot links- en rechts-extremistische partijen. Een van deze partijen is de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), of nazipartij, met Jodenhaat als een belangrijk onderwerp.

Al in 1922 bedreigde partijleider Adolf Hitler de Joodse bevolking met extreem geweld in een interview met een journalist.

“Als ik eenmaal echt aan de macht ben, zal mijn eerste en belangrijkste taak de vernietiging van de Joden zijn. Zodra ik de macht heb om dat te doen, zal ik galgen in rijen laten bouwen - bijvoorbeeld op de Marienplatz in München - zoveel als het verkeer toelaat. Dan zullen de Joden zonder onderscheid worden opgehangen, en ze zullen blijven hangen totdat ze stinken; ze blijven daar hangen zolang de hygiëneprincipes het toelaten.”

Tijdens de algemene verkiezingen in september 1930 springt de nazipartij van een marginale partij met 2,8% naar 18,3% van de stemmen door zichzelf af te schilderen als een kampioen van de arbeidersklasse. Hiermee wordt ze de op één na grootste partij in het Duitse parlement.

Het gezin merkt hier echter niets van. De zaak van Alex’ vader loopt goed, ondanks de crisis die ook Nederland treft, en zijn ouders leiden een middenklasse-leven. In oktober 1930 gaat Alex samen met Ella op zijn eerste reis om zijn grootmoeder in Den Haag te bezoeken.

1930

De eerste reis! Neef Freddy belde ’s morgens op of ik met ’t kind mee wilde rijden in de auto naar den Haag naar Oma de Haas. Het was een prachtige Octoberdag en ik zei dadelijk dat ik graag wilde meegaan. Om twee uur reden we weg, Grete, Freddy, Lexje en ik. Het kind sliep dadelijk in de auto en gedroeg zich best.

In november komt tante Selma — de zus van Ella — op bezoek en maakt foto's van Ella, Jules en Alex.

Family foto
Family foto
Family foto

1931

Op 24 maart viert Alex’ grootvader Simon zijn 75e verjaardag. Voor deze gelegenheid maakt een fotograaf een foto van Alex als cadeau voor Simon.

Family foto

Alex ontwikkelt al vroeg een fascinatie voor muziek, en zijn ouders koesteren het. Als hij 10 maanden oud is, schrijft Ella:

Met “schuitje varen” zingt hij mee en laat werkelijk hooge en lage klanken hooren. In de wieg en de wagen zingt hij vaak voor hij gaat slapen en is dan ineens stil en slaapt in. Radio muziek neemt hij goed op en strijkt over de luidspreker met zijn handje.

Zijn eerste verjaardag op 1 juni 1931 is overweldigend voor Alex.

Er was zooveel visite, dat hij niet meer wist waar hij het eerste naar moest kijken en ’s avonds was hij zoó opgewonden, dat er van slapen geen sprake was en hij in een gilbui uitbarstte. Het duurde lang voor hij gekalmeerd was.

In de herfst van 1931 zet Alex zijn eerste stapjes.

Ik kwam in zijn speelkamer om eens te zien wat hij uitvoerde, en toen kwam hij van het raam een paar passen naar mij toe geloopen. Het was zoo’n leuk gezicht dat waggelende gansje te zien voortstappen! Hij probeerde het dien dag verscheidene keeren, hield zich zoo nu en dan nog wel gauw aan een stoel of aan z’n bedje vast, maar hij was niet bang te vallen.

Met Kerstmis 1931 komt tante Selma op bezoek en brengt de feestdagen bij hen door. “Atie”, zoals Alex haar noemt, brengt twee grammofoonplaten voor hem mee, waar hij graag naar luistert.

1932

In de lente van 1932 krijgt Alex een nieuw wagentje.

Family foto
Hij heeft nu een klein wagentje, “de kleine kinderwagen” zegt hij, alsof hij al zoo groot is!

Op 1 juni wordt Alex twee.

Lexje’s tweede verjaardag was weer een dag vol emotie. Er was heel veel visite en hij is weer overladen met cadeaux. De eerste dagen wist hij niet waarmede hij ’t eerst moest spelen, na een week koos hij het liefst de auto’s, waarvan hij er liefst 6 stuks kreeg in allerlei soorten en grootten, en een houten trein, die hij zelf kan aanhaken. Van muziek houdt hij erg veel. Bij Opa en Oma vraagt hij steeds naar de radio en danst op de muziek. Hij hoort al goed of het vroolijke of ernstige wijsjes zijn en loopt dan hard of langzaam in de kamer.

Ondertussen verslechtert de politieke situatie in Duitsland. Op 31 juli, kort na Alex’ tweede verjaardag, vinden er landelijke verkiezingen plaats. De nazipartij boekt grote winst met 37,7% van de stemmen en is daarmee de grootste partij. Na bijna drie turbulente jaren verkeert de democratie in Duitsland in een fundamentele crisis. Het politieke systeem wordt steeds autoritairder en democratische partijen kunnen geen meerderheid vormen. In november wordt weer een landelijke verkiezing gehouden. De nazipartij zakt naar 33,1%, maar blijft de grootste partij.

In Amsterdam baren deze gebeurtenissen waarschijnlijk zorgen, maar tot dusverre blijven de omstandigheden in het gezin onveranderd. Alex ontwikkelt zich goed en begint al te praten. Ella schrijft in het babyboek:

Iedereen in de buurt kent hem als hij ’s morgens met Opa gaat wandelen en hij groet den bakker, melkboer, haringman, enz. Tegen den schilder zegt hij: “dag verf” Allen antwoorden “dag Alex!”. In alle winkels krijgt hij wat lekkers toe en dat weet hij al zoo precies.
Family foto

In december vieren Ella, Jules en Alex samen Sinterklaas.

De eerste Sinterklaasviering in zijn leven! Hij mocht zelf helpen uitpakken. Er waren een paar eenvoudige spelletjes bij, boekjes en een gramofoontje. Dit laatste vindt hij erg mooi en hij luistert graag naar de liedjes. Nu moesten we hem weer aan ’t verstand brengen dat Sinterklaas terug ging naar Spanje met de stoomboot en dat er niets meer in ’t schoentje kwam. Dat viel hem erg tegen, het ging erg goed zoo, vond hij. Eergisteren zei hij tegen me: “ach laat Sinterklaas toch maar niet naar Spanje terug gaan!”

1933

Het nieuwe jaar begint met een politieke aardverschuiving in Duitsland. Op 30 januari benoemt de Duitse president Hitler tot rijkskanselier aan het hoofd van een nationaal-conservatieve regering. De nazipartij heeft slechts twee van de acht posten in de regering. De conservatieve leden zijn van plan de extremistische agenda van de NSDAP te verzachten en de steun van de bevolking te gebruiken voor hun eigen doelen. Deze intentie blijkt gevaarlijk naïef te zijn.

Toen hij naar zijn officiële residentie verhuisde, zei Hitler al naar verluidt: “Niets op aarde zal me ooit levend deze plek laten verlaten”

Binnen drie maanden is Duitsland een dictatuur.

In de zomer wordt Alex drie. Ella schrijft over zijn ontwikkeling.

Men staat versteld van al de vooruitgang die z’n geest en groei weer gemaakt hebben. Het is een echte guit en wordt door iedereen aangehaald en verwend. Het is zeer moeilijk om de baas te blijven en consequent te zijn bij eenmaal opgelegde straffen of gegeven beloften. Van muziek heeft hij nog niet veel begrip want hij kan absoluut geen wijs houden als ik wel eens voor hem versjes op de piano speel. Toch hoort hij graag spelen. In de tram moeten we voor hem betalen en bewaarde ik het eerste tramkaartje van hem!
Family foto

In december viert het gezin weer Sinterklaas. Ella meldt een kleine anekdote.

Hij zag Sinterklaas steeds afgebeeld op een wit paard en heeft hem een enkele maal voorbij zien rijden in een auto of een rijtuig. Dat begreep hij niet goed en toen ik zei dat het hier met modder en regen zo vies was om op een wit paard te zitten, dan werd ’t paard zoo vuil, zei hij: “Nu, dan moet hij nu maar een zwart regenpaard aanschaffen, dan kan hij van den zomer met een wit paard hierheen komen!” Dat vond ik toch wel de moeite waard om even te nooteren.

1934

In mei overlijdt zijn oma in Den Haag.

Family foto
Er heeft een groote verandering plaatsgehad doordat Oma Haag in mei overleden is. We hebben het kind er niet veel van verteld, hij begrijpt er toch niets van. Hij vraagt er verder niet meer naar en zal hij ’t verblijf en den Haag wel vergeten.

In juni wordt Alex vier.

In augustus logeert het gezin in Apeldoorn bij Jules’ zuster Henriëtte, Jet van Son – Kan.

Family foto

In september begint een nieuwe periode in het leven van Alex: hij gaat naar de Montessori-kleuterschool in Amsterdam.

4 Sept. begint de school en hij vindt ‘t zelf erg prettig. Eerst zei hij: “Als ik genoeg van het spelen met de kinderen heb, kom ik gewoon weer naar huis!” Maar hij zal wel inzien dat dat niet gaat.
Family foto

1935

Ter gelegenheid van zijn verjaardag krijgt Opa Simon een portret van Alex.

Family foto

In 1935 schrijft Ella vaak over wat Alex op school doet. Hoewel het begin wat moeizaam verloopt, heeft hij al snel plezier in het leren van nieuwe dingen.

Over de eerste schooldagen kan ik niet erg enthousiast schrijven. Toen ik hem naar school bracht is hij erg te keer gegaan. Hij huilde zóó vreeselijk toen hij alleen achter moest blijven bij al die vreemde kindertjes en de “leidster”, dat ik mezelf moest goed houden om het door te zetten. Zijn vorderingen op school gaan verbazend snel. Eerst dacht ik dat ’t veel te vlug ging, maar ik blijf steeds in contact met de leidster en deze zegt, dat, wanneer de geest er rijp voor is, de kinderen zelf hun materiaal kiezen. Lex schrijft alle cijfers en drukletters en maakt sommetjes tot tien met potlood op papier. Verder legt hij woordjes en begint de eenvoudige boekjes zonder moeite te lezen.

In juni wordt Alex vijf.

Ella beschrijft zijn reis in de zomer naar zijn tantes familie in Apeldoorn

Hij was er erg op zijn gemak en vermaakte de heele familie. Ook daar zeiden ze dat hij erg bij-de-hand is voor zijn leeftijd. Hij las ook de courant en het weer bericht vindt hij maar een heel kort verhaaltje! Ook las hij dat juist ex-koning Alfonse van Spanje een bezoek gebracht had aan Amsterdam. Lex zei: “Wat jammer dat ik nu niet in Amsterdam ben, tante Jet, dan kon ik hem de groeten voor Sinterklaas meegeven!

Alex kan het goed vinden met zijn neef Freddy, de oudste zoon van zijn tante in Apeldoorn.

Family foto

Tijdens zijn verblijf in Apeldoorn krijgt Alex veel ansichtkaarten – en hij schrijft ook terug!

LIEVE MOES EN PAATJE. IK DANK JE WEL. VOOR DE KAART. IK HEB GISTER-DE HEELE DAG MET DE TREIN GESPEELT VELE KUSJES EN DE GROENTENVAN POES
Family foto

Over de grens in Duitsland verslechtert de situatie drastisch voor de Joodse bevolking. In september 1935 kondigt de nazipartij de “Rassenwetten van Neurenberg” af. Het is een reeks wetten die de Duitse Joden hun staatsburgerschap ontneemt en hen verbiedt te trouwen of seks te hebben met “mensen van Duits bloed”. Dit betekent ook dat het Joden wordt verboden om te stemmen en een openbaar ambt te bekleden, wat hen verder van de Duitse samenleving afzondert. Vanaf dit moment dienen deze wetten als de rechtsgrond voor de haat en discriminatie van de Joden door de nazipartij.

Deze gebeurtenissen zijn in Nederland niet onopgemerkt gebleven, en ook de familie Kan zal het met zorg hebben zien gebeuren.

In september gaat Alex over van de Montessori-kleuterschool naar een gewone kleuterschool. Eind december heeft het babyboek geen pagina's meer en Ella kiest ervoor om de resterende ruimte te gebruiken om de ontwikkeling van Alex te beschrijven.

Dit jaar sluit ik nog met een woord over onze zoon af. Hij wordt groot, en ziet er best uit. Op de nieuwe school moest hij eerst echt wennen. Gelukkig was er nog een meisje van de vorige school en was er lichte vriendschap tusschen die twee. De juffrouw vond hem langzaam bij het werk, maar nu hij gewend is, is het een heel aardige vroolijke jongen zegt ze.

1936

Vanaf dit moment is het leven van Alex minder gedocumenteerd.

In juni is Alex in Den Haag en zijn opa schrijft hem een brief.

Lieve Alex De juffrouw uit de winkel vroeg mij, waarom ik geen krentebroodjes meer bij haar kocht en of dat lieve kleinzoontje er niet meer van houdt Ik zei haar “en of”, maar mijn ventje is voor pleizier met zijn Moeder naar den Haag, maar zij komen de volgende week weer terug De juffrouw danste bijna van pleizier want ze had al eenige dagen twee krentebroodjes, die voor jou bestemd waren overgehouden en dat vond de juffrouw niet prettig, want de volgende dag wilde niemand die oudbakken krentebroodjes koopen en nu moest de juffrouw ze zelf opeten.

In 1936 gaat hij van de kleuterschool naar de lagere school, de Nicolaas Maesschool in Amsterdam. Uit zijn eerste schoolrapport blijkt dat hij een goede leerling is.

Family foto

In december schrijft Alex een briefje aan Sinterklaas.

lieve sint heeft u een prettige zondag gehad, sint ik wel. vele groeten van lex
Family foto

1937

Kort na zijn zevende verjaardag wordt deze foto genomen van Ella en Alex voor de verjaardag van vader Jules.

Family foto

1938

Op 13 maart wordt Oostenrijk geannexeerd door Duitsland. Er is geen gewapend verzet en Hitler wordt verwelkomd door menigten juichende mensen. De gevolgen voor de Joden zijn ernstig. De pesterijen beginnen onmiddellijk en in Wenen worden Joodse mensen gedwongen de straten schoon te schrobben van pro-onafhankelijkheid slogans.

In april, tijdens de paasvakantie, is Alex weer uit logeren in Apeldoorn, vanwaar hij zijn ouders schrijft:

Lieve Va en Moe Bij ons gaat het goed en ik hoop dat het bij jullie ook het geval is Ik heb van Fred schaken geleerd en ik heb pas 2 spelletjes gedaan en die heb ze allebei gewonnen. Ik heb gisteren een tochtje met Sallie gemaakt en we hebben bloemen geplukt. En ik heb Fred ook in soldatenpak gezien en hij zag er prachtig uit. Nu weet ik niets meer Dag! Groeten en kusjes van Alex Kan

In juli 1938 vindt de Évian-conferentie plaats. Vertegenwoordigers van 32 landen — waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Australië en Zwitserland — komen bijeen om te bespreken wat ze moeten doen met het grote aantal Joodse vluchtelingen dat uit Duitsland en Oostenrijk vlucht. De conferentie vindt geen oplossing.

Golda Meir, die de conferentie bijwoonde en later premier van Israël wordt, gaf commentaar op de conferentie.

“Zittend in die prachtige hal te luisteren naar de vertegenwoordigers van 32 landen die de een na de ander opstonden en uitlegden hoe vreselijk blij ze zouden zijn om een​​groter aantal vluchtelingen op te vangen en hoe vreselijk het hun speet dat ze dat helaas niet konden — het was een verpletterende ervaring.”

Vier maanden later, op 9 november, vindt de Kristallnacht plaats. In heel Duitsland en Oostenrijk slaan, arresteren en vermoorden nazi-paramilitairen en burgers Joden, plunderen hun winkels en huizen en steken synagogen in brand. 30.000 Joden worden naar concentratiekampen gestuurd, 267 synagogen worden vernietigd en meer dan 7000 winkels worden beschadigd.

Deze gebeurtenissen veroorzaakten waarschijnlijk grote zorgen bij de familie, maar er zijn geen documenten bewaard gebleven die weergeven hoe ze zich voelen.

1939

In april is de familie Kan met vakantie in Nunspeet samen met Henriëtte en Mark Sluis. Op 7 april sturen ze een kaartje naar Jules’ ouders in Amsterdam.

Family foto
Lieve Pa en Moe, We zijn na een prettige tocht goed en wel hier om half twee aangekomen na in Hotel Gooiland in Hilversum nog een kopje koffie gepakt te hebben. Vanmiddag hebben we al fijn van de buitenlucht geprofiteerd! Hopelijk heeft Moe minder pijn! Ik wensch U het beste er mee! Ik hoor, dat het nu in Albanie een beetje aan het rommelen is en mag ik lijden dat de bui weer overdrijft. Tot kijk. Uw Jules Hartelijke groeten van Lex Hartelijke groeten van H. en M. Sluis

Deze kaart is tot nu toe het enige overgebleven document waarin de familie commentaar levert op de uitbreiding van het fascisme in Europa. Jules, die Albanië noemt, verwijst naar de invasie van Albanië door het fascistische Italië onder Benito Mussolini - die plaatsvond op de dag dat de kaart werd geschreven.

Behalve deze kaart zijn er nog maar twee schoolrapporten van Alex uit 1939/40: een van de Nicolaas Maesschool en een van de Franse lessen die hij gevolgd heeft. De eerste zegt: “Een best rapport! volhouden, Alex! Gaat over n/d 5e kl.

Ondanks diplomatieke inspanningen en concessies van Groot-Brittannië en Frankrijk om Duitsland tot rust te brengen en tevreden te stellen, besluit Hitler tot oorlog. Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen binnen. De Tweede Wereldoorlog is begonnen.

1940

Nederland hoopt tijdens de oorlog neutraal te blijven en kiest noch voor Duitsland, noch voor Groot-Brittannië en Frankrijk. Deze hoop wordt op 10 mei verbrijzeld: het Duitse leger valt Nederland binnen. Het Nederlandse leger is slecht uitgerust, waardoor de Duitse troepen snel kunnen oprukken. Op 13 mei worden koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering aan boord van Britse schepen geëvacueerd naar Engeland. Op 15 mei geeft het Nederlandse leger zich over. Na vijf dagen zijn de gevechten voorbij. Duitsland begint de bezetting van Nederland en Arthur Seyss-Inquart wordt benoemd tot gouverneur.

Dit is voor de meeste Nederlanders vreselijk nieuws. Voor de Joodse bevolking en vluchtelingen uit Duitsland is het een absolute ramp. In de dagen en weken na de overgave plegen honderden Joden zelfmoord.

In eerste instantie zijn er geen maatregelen tegen de Joodse gemeenschap. Zowel de burgemeester van Amsterdam als die van Den Haag krijgen van het Duitse leger de verzekering dat de Nederlandse Joden niet zullen worden lastiggevallen.

Dit blijkt een vals gevoel van veiligheid te zijn. Op 31 juli, ongeveer drie maanden na het begin van de bezetting, wordt de eerste in een lange lijst van anti-Joodse wetten ingevoerd. Deze heeft de ogenschijnlijk onschuldige naam “Vermijding van wrede praktijken bij het slachten” en verbiedt koosjer slachten.

En zo begint het dus.

In augustus bevelen de Duitsers dat vanaf nu geen Jood meer in openbare dienst mag worden aangenomen of gepromoveerd.

Dan, op 18 oktober, wordt de Ariërverklaring ingevoerd. Alle leraren, professoren en overheidsmedewerkers wordt gevraagd om aan te geven of zijzelf, hun partner, hun ouders of hun grootouders ooit deel hebben uitgemaakt van de Joodse gemeenschap. Als één daarvan van toepassing is, wordt men beschouwd als Jood. De formulieren moeten uiterlijk 26 oktober zijn ingevuld, ondertekend en teruggestuurd. Hoewel er weerstand is, met name binnen de Nederlandse universiteiten en religieuze gemeenschappen, ondertekenen de meeste ambtenaren.

Op basis van de Ariërverklaring worden alle Joodse ambtenaren binnen twee maanden geschorst.

Op 22 oktober wordt de eerste wet die Joden direct noemt ingevoerd. Alle geheel of gedeeltelijk Joodse bedrijven moeten zich als zodanig laten registreren. Wie dat niet doet riskeert een hoge boete.

Hoe de familie Kan met deze gebeurtenissen omgaat, is niet bekend. Het enige overgebleven document is het schoolrapport van Alex uit 1940/41. Zijn cijfers zijn iets slechter dan het jaar ervoor.

1941

Op 10 januari, iets meer dan een half jaar na het begin van de bezetting, vaardigen de Duitsers decreet 6/41 uit, waarin staat dat alle Joden zich moeten registreren, of het nu volledige Jood, half Jood of kwart Jood is. Eén Joodse grootouder is voldoende. Niet registreren wordt bestraft met vijf jaar gevangenisstraf en/of inbeslagname van eigendommen. Het Nederlandse Volkstellingsbureau is belast met de registratie en is volledig medeplichtig aan de uitvoering ervan. Eind augustus hebben zich 160.820 mensen geregistreerd, waarvan 140.552 mensen volledig Joods. De Duitsers zijn tevreden over de Nederlandse organisatie en noemen die “voorbeeldig”.

Hans Böhmcker, de Duitse vertegenwoordiger in Amsterdam, schrijft in oktober aan gouverneur Arthur Seyss-Inquart over het decreet.

“Dankzij decreet 6/41 hebben we nu alle Nederlandse Joden op zak.”

In januari eisen de Duitse autoriteiten de vorming van een 'Joodsche Raad' die de Joden van Amsterdam moet vertegenwoordigen. Het doel zou zijn om de orde in de Joodse wijk te bewaren. Abraham Asscher en professor David Cohen worden tot voorzitters van deze Joodsche Raad benoemd. In de eerste vergadering zijn de leden het erover eens dat de raad een “voornamelijk uitvoerende en bemiddelende taak zal hebben, maar geen verantwoordelijkheid zou kunnen dragen voor de bevelen die het moet doorgeven, noch kan het bevelen aannemen die oneervol zijn voor de Joden”

Op 25 februari komt het Nederlandse volk in opstand in de zogenaamde Februaristaking om te protesteren tegen de behandeling van het Joodse volksdeel. De staking wordt georganiseerd door de communistische partij en brengt het openbare leven in Amsterdam en andere steden volledig tot stilstand. De Februaristaking markeert de eerste collectieve actie in solidariteit met de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitse autoriteiten onderdrukken hem snel, en over het algemeen maakt het weinig uit bij het helpen van de Joden.

Op 12 maart houdt gouverneur Arthur Seyss-Inquart een toespraak in het Concertgebouw in Amsterdam.

“En dan zou ik graag nog even wat over de Jodenvraag zeggen. Wij zien de Joden niet als een deel van het Nederlandse volk. De Joden zijn voor ons geen Nederlanders. Zij zijn vijanden, met wie wij noch tot een wapenstilstand, noch tot een vrede kunnen komen. Verwacht u van mij geen verordening die dit vaststelt, behalve politiemaatregelen. Wij zullen de Joden raken, waar wij ze raken kunnen. En wie hen helpt, zal net zo hard getroffen worden.”

In augustus dringen de Duitsers aan op scheiding van Joodse en niet-Joodse kinderen op scholen. De Joodsche Raad gaat op zoek naar een manier om dit te doen. Ze besluiten om aparte Joodse scholen op te zetten met Joodse leraren en personeel.

Het is niet bekend hoe Jules, Ella en Alex omgaan met de toenemende discriminatie door de Duitse autoriteiten.

Vanaf het najaar is Alex gedwongen naar de gescheiden Joodse school in de Jan van Eykstraat 21 te gaan. Zijn schoolrapport van deze school is het enige overgebleven document van dit jaar.

Verslag

In november overlijdt Alex' grootmoeder Jeanne na een lange ziekte. Haar overlijden wordt aangekondigd in Het Joodsche Weekblad.

Verslag

Nu heeft Alex nog maar één grootouder: Simon.

Verslag

1942

Vanaf de zomer van 1941 bespreken de Duitse autoriteiten met de Joodsche Raad de opening van werkkampen voor werkloze Joden. Ironisch genoeg zijn de meesten van hen juist vanwege de antisemitische wetten die de Duitsers hebben ingevoerd werkloos. Op 5 januari krijgt de Joodsche Raad te horen dat ze naar verwachting tegen 10 januari 1.402 Joden moeten aanwijzen voor transport naar de werkkampen. De Joodsche Raad protesteert maar geeft het bevel niettemin door aan het Amsterdamse Arbeidsbureau, dat de Joden selecteert op basis van hun leeftijd en mogelijkheid om te werken.

De Joodsche Raad zegt tegen de geselecteerden dat “ernstige maatregelen tegen u zullen worden genomen in geval van niet-naleving” en “we raden u ten zeerste aan om mee te werken in uw eigen belang.”

905 Joden reageren op de oproep en worden op transport gesteld naar een werkkamp in Drente. Dit is de eerste van een aantal transporten naar werkkampen. Gedurende dit proces wordt de Joodsche Raad in toenemende mate medeplichtig aan de Duitse eisen.

Tegelijkertijd probeert Alex' vader, Jules, een manier te vinden om Nederland te verlaten. Meerdere documenten tonen zijn mislukte pogingen aan. Op het schoolrapport van Alex schrijft zijn leraar dat hij veel lessen mist, mogelijk vanwege Jules' plannen om met zijn gezin te vertrekken.

Terwijl Jules een ontsnappingsroute probeert te vinden, vindt in Berlijn weer een ingrijpende en fatale gebeurtenis plaats. Op 20 januari komt een groep hooggeplaatste nazi-functionarissen bijeen in een villa aan de Wannsee. Ze bespreken de procedures en details van de “Endlösung”, de massamoord op alle Joden binnen het bereik van nazi-Duitsland. Dit evenement wordt bekend als de Wannsee-conferentie. Tegelijkertijd worden in het oosten van Polen drie vernietigingskampen gebouwd die duizenden mensen per dag kunnen doden: Treblinka, Bełżec en Sobibór. Medio 1942 zijn ze operationeel.

Voor de familie Kan blijkt het onmogelijk om te vluchten. Jules begint met het opbouwen van een netwerk van helpers en mogelijke schuilplaatsen. Een voordeel is dat hij via zijn handelsonderneming veel mensen kent.

Eind april stellen de Duitse autoriteiten opnieuw een vernederende maatregel in. Om de Joden verder te scheiden van de reguliere samenleving moeten alle Joden vanaf zes jaar de gele ster dragen. De Joodsche Raad heeft de taak om de sterren binnen drie dagen te verspreiden, en doet dit onder protest. De Joden moeten betalen voor de sterren.

Op 22 juni bevelen de Duitsers de Joden om hun fietsen binnen 48 uur in te leveren, eraan toevoegend dat ze “hun reservebanden en binnenbanden niet mogen vergeten”.

Dan, half juli, beginnen de deportaties. Aanvankelijk min of meer ordelijk met lijsten aangeleverd door de Joodsche Raad, maar daarna steeds gewelddadiger. Zowel Duitse soldaten als de Nederlandse politie slepen Joden uit hun huizen, pakken ze op straat en voeren ze af — soms met de auto, soms te voet.

Het is in deze weken dat de familie Kan onderduikt. Ze gaan uit elkaar en Ella, Jules en Alex duiken allemaal op verschillende plaatsen onder. Vanaf het begin zijn er meerdere mensen bij betrokken om hen te helpen. Ze zorgen voor onderduikplekken, zogeheten 'gasthuizen', en zorgen voor het doorgeven van brieven. Alle betrokkenen beginnen aliassen en afkortingen te gebruiken om locaties en identiteiten geheim te houden.

1942

De meest prominente helpers in deze fase zijn:

Johanna “Tante Jo” van der Woerd-Moll

Zij is de eigenaar van de Van Der Woerd Kettingkastfabriek in Barneveld. Jules leverde haar de stof die nodig was om de oer-Hollandse kettingkasten te maken. Ze weet dat de familie Kan Joods is en biedt haar hulp aan. Tijdens de oorlog is ze actief in het verzet, en haar huis en fabriek worden een knooppunt en veilige plek voor zowel verzetsstrijders als Joden.

Deborah “Bob” Lorjé-del Valle

Jules kent haar via haar man Ernest Lorjé, een zakenrelatie van hem. Het echtpaar had een kantoorboekwinkel in Haarlem, die al in september 1940 door de bezetter onder een Verwalter was geplaatst. Beiden zijn Joods, maar Deborah was eerder getrouwd met een niet-Jood, waardoor ze een tijdje veilig lijkt.

Bep “Mevrouw M.” and Bert “Mijnheer M.” Meeusen

Zij waren buren van de familie Kan aan de Milletstraat in Amsterdam. Bep is tijdens de oorlog de contactpersoon in Amsterdam en helpt bij allerlei zaken in de stad.

Wolf “W. de B.” de Beer

Hij is een huisvriend en advocaat in Amsterdam die helpt met juridische bijstand.

“Tante”

Haar echte identiteit is niet bekend. Ze is moeder van vier kinderen en biedt Alex voor een lange periode onderdak.

Iedereen die de familie Kan hielp, liep daarmee een heel groot persoonlijk risico. Joden helpen of verbergen was ten strengste verboden en als ze werden gesnapt was de kans groot ook gedeporteerd te worden.

Ella wordt vanaf nu “Jo” genoemd, zij vindt onderdak in het Gooi ten oosten van Amsterdam. “Gart”, zoals Jules nu heet, duikt eerst onder op Herengracht 168 in Amsterdam en later in Johanna's huis in Barneveld. Alex heeft nog geen alias en heet gewoon “L.”. Waarschijnlijk zit hij ondergedoken op een boerderij op de Veluwe. Gezien de omstandigheden gaat het goed.

In de laatste week van september stuurt Ella een brief die via Deborah en Johanna wordt doorgegeven aan Alex.

Lieve Lex Je zult wel blij zijn iets van me te hooren. Ik maak het goed en houd steeds goeden moed, opdat we elkaar gezond weer zullen zien! Doe jij daar ook maar je best voor hoor! Ik zend je hierbij de trui die ik deze weken heb afgebreid, dat was een goed tijd verdrijf. Verder lees ik veel en maak kruiswoord puzzles en los raadsels op. Is er ook muziek te hooren waar jij bent? Hier wel af en toe. Je kunt je zeker wel bezig houden, ga maar niet te veel op straat. Ik eindig nu maar en zal probeeren nog eens te schrijven. In gedachten een stevige pakkert en een extra zoen voor 3 october, ook voor Vader als je die schrijft. Ik wensch Jullie het allerbeste. Vele lieve groeten van Moeder

Dan slaat het noodlot toe.

Ella wordt gearresteerd vlak voor haar 41e verjaardag.

Hoe en waarom is niet precies bekend, maar het gebeurt eind september. Er wordt gezegd dat ze is verraden. Ze wordt overgebracht naar de gevangenis aan de Amstelveenseweg en daar een paar weken vastgehouden. Een advocaat die dicht bij de familie staat, de heer Wolf de Beer, wordt om hulp gevraagd. Hij krijgt een verzoek van Ella om schone kleding en weet de datum en plaats te achterhalen van Ella's deportatie. Hij informeert Bep hierover.

Op 13 oktober ontmoet Bep Ella vlak voor haar deportatie op het treinstation. Ze geeft Bep een afscheidsbrief.

Lieve allen Heden vertrekken we van de Amstelv. Weg in transport blijven hopelijk in Holland. Nog houd ik goeden moed en wensch de anderen sterkte en vertrouwen, ook veel dank voor de wasch dat was een verrassing Ik heb al mijn kleren nog. zit er goed in. Eten hadden we genoeg. En we waren met 7 jonge menschen tezamen, allen flink. Maak dus over mij geen zorgen. Groet bekenden zoen de familie van me. Ella Kan Ik heb zooveel aan jullie gedacht Houd u nog contact met de anderen? Tot ziens!!!
Last letter

Enkele dagen later schrijft Bep een brief aan Jules, waarin ze de situatie beschrijft.

Bij mijn aankomst stond juist een transport klaar om te vertrekken en ontdekte ik spoedig E. Ze was blij verrast me te zien en heb ik haar nog even kunnen spreken. Ik vertelde haar in een adem dat L. zo goed verzorgd was, waarvoor ze zo dankbaar is dat ze alles verder kan dragen. Tot drie keer toe heeft ze me gevraagd of U vooral flink wil blijven. Dit zal haar sterken in de komende moeilijke tijden. Ze zag er goed uit, en was erg flink, Vooral wat L. betreft, was een pak van haar hart.

Deborah schrijft ook aan Jules. Alex heeft inmiddels de boerderij verlaten en logeert bij haar.

Beste Gart, Het ontzettende bericht is ook mij ter ore gekomen en ik kan je hier niet in troosten. Het eenige lichtpuntje misschien dat ze gezond en sterk de moeilijkheden zal overwinnen en als vrouw minder te lijden zal hebben. Ik ben indertijd nog naar Am. geweest en was daar alles in orde. Juist ben ik 2 dg naar Mokum geweest met vergunning. Wat daar gebeurt is niet te beschrijven, maar ik walg van alles. Zelf val ik onder de gemengde huwelijken en Ernie die reeds een oproep voor het kamp heeft maar door niet besneden te zijn en 3 jaar Chr. godsdienstonderwijs te hebben gehad, misschien een stempel van Christenjood krijgt blijven wij voorlopig buiten schot. Het prettigste wat ik je kan melden is dat een jongetje jou wel bekend naast me zit te lezen. Ik knuffel hem af en toe maar eens. Sterkte en hou moed, in de wereld gaat het goed. Tot spoedig weerziens. je Bob.

1942

Op 19 oktober, slechts zes dagen na haar deportatie uit Amsterdam, arriveert Ella met de trein in Auschwitz.

Bij aankomst wordt ze vermoord.

Familie en vrienden van Ella zijn niet op de hoogte van haar dood, want destijds is de massamoord op de Joden een goed bewaard geheim. Voor hen is ze gewoon verdwenen. Aan Alex wordt niets verteld om hem niet te verontrusten.

Op de dag dat Ella wordt vermoord, schrijft Deborah nog een brief aan Jules. Zij en advocaat Wolf de Beer zetten de zoektocht naar haar voort.

Beste Jules, Na mijn laatste krabbeltje achter op de brief van Lex is er weer heel wat gebeurd overal.Voornamelijk wat betreft de J. hebben ze overal in het land de gezinnen waarvan een lid in het kamp was opgehaald en naar Westerborgh gebracht. Ook zijn alle mannen in de kampen daarheen gebracht. Dit alles gebeurde vrijdagnacht 2 Oct. Juist deze vrijdag was ik voor Ella naar Amsterdam gegaan, om uit te visschen wat er gebeurd was en waar ze gebleven was. Mr W. de B. zeide nu dat hij een confrère had die misschien iets voor haar kon doen. Ik zeide hem dat geld noch moeite gespaard moest worden. Ik heb dan ook gezorgd dat hij f 200,- kreeg om vast te beginnen. Zoodra ik iets hoor, krijg je direct bericht.

In dezelfde brief vertelt Deborah aan Jules dat ze een ander onderduikadres voor Alex heeft georganiseerd en dat hij een nieuwe alias heeft. Vanaf nu gebruikt hij de identiteit van Frank Lodeizen, Deborah's zoon uit haar eerste huwelijk, die half Joods is. Ze slaagde er ook in om Alex naar school te laten gaan.

Nu over Lex, die zit hier gezellig naast me te lezen. De laatste week zijn hier in de buurt maar liefst 12 j. gesnapt en nu wilden die lui waar L. was hem ook niet langer houden. Gelukkig zijn er nog menschen te vinden die van beter gehalte zijn dan de boeren uit de omgeving en zoo zal hij morgen, dinsdag, naar zijn nieuwe tehuis gaan. We hebben hem een naamsverandering laten ondergaan en hij zal als mijn zoon Frank met de naam van de arische vader, met alle afstammingspapieren van deze familie vanaf 1817 in zijn zak verder gaan.

Met de brief van Deborah wordt ook een brief van Alex naar zijn vader gestuurd. Hij beschrijft zijn ervaringen op de boerderij en vraagt naar zijn moeder.

Beste Oom, Hoe.t. gaat het met je? Met mij best. Ik heb wel lang niet geschreven, maar ik had het erg druk met “eerpels rooien”, dus ’t góng niet. Vanmiddag hebben we appels geplukt; we moesten de hele tijd zingen, zeiden ze, want anders zouden we veel te veel appels kunnen snoepen. Ik ben nu bij Tante Bob en mag nog een tijdje ergens anders logeren. Ik hoop, dat het daar net zo fijn zal zijn als het totnogtoe geweest is. Nog hartelijk gefeliciteerd ter gelegenheid van 3 October. Volgend jaar beter, zullen we maar hopen. Dus, vele groeten, ook voor Jo, als je die schrijft of ziet van je Frank

1942

Een week later stuurt Alex weer een brief naar Jules waarin hij hem vertelt over zijn nieuwe verblijf. Hij heeft de trui gekregen die zijn moeder voor hem heeft gebreid.

Beste Oom, Op ’t ogenblik ben ‘k pas ergens anders ingekwartierd, waar het me best bevalt. Deze of volgende week ga ik misschien naar school, maar nu verveel ik me steeds, hoewel hier wel mooie boeken zijn. Van morgen kwam m’n koffer pas aan, zodat ik ook nog niet kon schaken of schrijven. De trui, die Jo gebreid heeft, zit me best, ik had hem Zondag voor een week voor ’t eerst aan. Zaterdag heb ik gezwommen met 2 van de 3 dochters des huizes. Ik speel ook vaak buiten, maar de laatste 2 dagen regent het steeds, zodat ik mij nog erger verveel. Maar nu heb ik weer wat te lezen en te puzzlen. En als ik nu naar school ga, gaat het weer beter. Vele hartelijke gr., ook voor Jo, als je die schrijft van Frank

Op 28 oktober wordt een bureaucratische procedure in gang gezet die grote gevolgen zal hebben voor Deborah, haar familie en ook voor Alex, die zich uitgeeft voor Frank Lodeizen. De gemeentesecretaris van Barneveld vraagt ​​de politie onderzoek te doen naar de religieuze overtuiging van Deborah, Ernest, Riwka, Marijke en Frank. Men vermoedt dat ze Joods zijn.

Begin november schrijft Alex naar de familie Meeusen in Amsterdam.

Lieve Mevrouw en Mijnheer Meeusen, Hierbij mijn aardappelkaart, die U zeker wel zult kunnen gebruiken. Tante had hem niet nodig, want wij hebben aardappelen van het land, die heel lekker zijn. Het is in ieder geval beter, dan de r.z…, die je in de steden krijgt. Ik hoop maar, dat U er nog wel iets aan heeft. Gisteren ben ik voor het eerst naar school geweest; het beviel me best en ik kan goed meekomen. Eerst zou ik in de 6e klas komen, maar de hoofdonderwijzer zei, dat ik het maar eens bij hem in de 7e klas moest proberen. Wilt U iedereen, die U ziet, groeten van mij en Opa de brief laten lezen? Vele hart. gr. van Frank
Potato stamps

Een week later stuurt hij een brief naar Jules waarin hij vertelt hoe het met hem gaat.

Beste Oom, Met m’n werk gaat het best; ik ben nu alweer meer dan een week op school. Ze behandelen allemaal dingen, die ik al zo’n beetje gehad heb. Merci voor de riks, ik kon hem goed gebruiken, want er zijn 3 verjaardagen èn Sinterklaas op komst. Als ik tekort kom, geef ik wel een gil. Op papier natuurlijk, want anders hoor je ’t niet, dan heb ik er nog niets aan en zou mijn longen voor nul-komma-nul uit elkaar schreeuwen. Het zwemmen gaat iedere keer beter, de laatste keer ben ik een paar keer van de kant gesprongen. Ik kan ook al een beetje drijven en met een kurken gordel om kan ik ook weer een paar slagen rugzwemmen.

Deborah schrijft in dezelfde week aan Jules. Er is een discussie gaande of het mogelijk zou zijn om Ella uit hechtenis te kopen. De mensen die betrokken waren bij de zoektocht naar Ella hebben gehoord van iemand die dit met succes heeft gedaan. Het geld moet overgemaakt worden door Mark Sluis, een vriend en zakenrelatie van Jules die naar de Verenigde Staten is geëmigreerd. Bep blijft helpen bij de zoektocht. De poging mislukt om voor de hand liggende redenen.

Op 4 december bezoekt Deborah Alex in zijn gastgezin. Om hem gerust te stellen vertelt ze hem dat ze contact heeft met zijn moeder, maar dat Alex haar niet mag schrijven. Deborah's bezoek aan het gezin waar Alex verblijft, is de laatste keer dat ze in de brieven voorkomt. Ze woonde aanvankelijk met man en drie kinderen in de luwte in een vakantiehuis in Garderen. Als steeds meer mensen uit hun netwerk worden opgepakt, besluiten het stel onder te duiken en de kinderen elders onder te brengen. Nu Deborah verdwijnt, verliest Alex het contact met Jules en de rest van het netwerk. Dit kan de onderbreking van drie maanden in de overgebleven correspondentie verklaren.

1943

In maart hebben Jules en Alex weer contact. Jules staat op het punt te verhuizen naar het huis van de familie Koster in Deventer, waar hij vanaf april woont. Alex schrijft aan Jules.

Jammer dat je naar een ander pension moet, hè? Je vond het daar juist zo leuk. ’t Is maar te hopen, dat je nieuwe tehuis je ook zo goed bevalt.

Half april schrijft Alex weer een brief aan Jules. Hij vertelt over school en schaken. En hij vraagt ​​naar zijn moeder.

Beste oom, Dankje voor je brief; Leuk om weer van je te horen. Gaat het goed met je nieuwe guesthouse? Het was heerlijk weer de afgelopen dagen, ik zit de hele tijd met een boek in de zon omdat ik niets te doen heb; maar gistermiddag las ik alle boeken weer uit, dus begon ik weer te schaken. Heb je ooit iets van Jo gehoord?

In mei worden Ernest, zijn zevenjarige dochtertje Riwka en de elfjarige Frank gearresteerd en naar het Stationsplein in Amsterdam gebracht voor verder transport. Daar voegt Deborah zich bij hen en in de chaos kan de kleine Frank vluchten. Hun driejarige dochter Marijke is ondergedoken bij de huishoudster van Johanna, en ontkomt aan deportatie. Deborah, Ernest en Riwka worden naar Westerbork gebracht en vandaar op 25 mei naar Sobibór op transport gesteld. Drie dagen later komen ze aan in Sobibór, waar ze meteen worden vermoord.

Op 1 juni 1943 wordt Alex 13 jaar.

Op 12 juni reist Alex naar het onderduikadres van zijn vader in Deventer

En dan gebeurt het — Alex wordt gearresteerd op het station in Apeldoorn.

1943

Jules beschrijft de arrestatie van zijn zoon in een brief.

Lex werd op 12 juni 1943 in Apeldoorn opgepakt. Hij leefde onder de naam van Frank Lodeizen. Bij een 2de bezoek aan mij wordt hij bij het station in Apeldoorn gepakt. Hij schijnt toen iets zenuwachtig te zijn geweest, in ieder geval ze hebben hem gehouden.

Vanuit Apeldoorn wordt Alex overgebracht naar de Euterpestraat in Amsterdam, waar het hoofdkwartier van de SD, de duitse “Sicherheitsdienst” is gevestigd. Daar wordt hij grondig ondervraagd. In zijn valse identiteitspapieren van Frank staat dat hij half-Joods is met een arische vader. Hij wordt gedwongen zich uit te kleden, waardoor blijkt dat hij besneden is. In combinatie met zijn schijnbaar half-Joodse afkomst wordt dit gezien als bewijs dat Alex inderdaad Joods is. Hij wordt op transport gesteld naar Westerbork.

Rond dezelfde tijd, op 20 juni, houdt de Duitse bezetter een grote inval in Amsterdam. Joodse wijken worden in Amsterdam Oost en Zuid door Duitse en Nederlandse politie afgesloten. Joden wordt verteld zich te melden bij verzamelpunten, en degenen die niet vrijwillig komen, worden uit hun huizen gesleept. Bij deze inval wordt Freddy gearresteerd, evenals de ouders van zijn verloofde, meneer en mevrouw Joëls. Ze worden allemaal naar Westerbork gebracht.

Kort daarna gaan mensen in Amsterdam op zoek naar Alex en Freddy. Bep en Bert Meeusen helpen weer mee, en Wolf de Beer ook. Een onbekende met de alias 'Co' beschrijft een paar dagen later in een brief de situatie aan Jules.

Beste Gart, Vanmorgen waren mijn eerste schreden naar W. de Bé. Veel resultaat had ik niet bij hem, want zooals je uit mijn briefje zult zien, luidt zijn advies “niets doen”. De fam. M. heeft natuurlijk ook geen rust of duur gehad en is, ondanks alles, ook maar op pad gegaan om alles in het werk te stellen, om voor de jongen te doen wat mogelijk en onmogelijk is. Ook zij hebben iedereen aangeklampt om te weten te komen, waar of de jongen is, doch tot vandaag hebben wij beiden hetzelfde negatieve resultaat.

In een andere brief beschrijft “Co” de deportaties.

Nu onze vreeselijke Zondag. Men schat het aantal, die weggevoerd zijn, op 5900. Te beschrijven valt het niet, wat er dien dag gebeurd is, dat zal ik wel eens vertellen, maar het was een heel zwaren dag. Fred, die sinds Woensdag in Oost woonde, is ook weg, Ik heb nog wel een uur met hem staan praten, maar heb niets durven zeggen betreffende ondergaan, want die jongen was zoo ontzettend optimistisch.

1943

Op dinsdag 29 juni vertrekt een trein met 2.397 mensen uit Westerbork. Onder hen zijn Alex, Freddy en de ouders van zijn verloofde.

De trein gaat naar Sobibór, waar ze na vier dagen op 2 juli aankomen.

Bij het verlaten van de veewagens worden mannen en vrouwen gescheiden. Iedereen moet zijn bezittingen afstaan en zich uitkleden. Daarna worden ze gedwongen een pad af te lopen dat de SS-bewakers cynisch “Himmelstraße” noemden, wat letterlijk “weg naar de hemel” betekent. Aan het einde komen ze de gaskamers binnen en worden ze gedood door vergassing.

Niemand heeft dit transport overleefd.

Jules slaagt erin onopgemerkt te blijven en overleeft. Na de oorlog hertrouwt hij en krijgt nog een zoon, Alex Freddy Kan.

Tijdens de Duitse bezetting worden 107.000 joden gedeporteerd. 102.000 van hen, dat is driekwart van de Joodse bevolking van Nederland, overleven het niet.

“Ik had geen gevoelens. ... Het was gewoon een baan. 's Avonds spraken we nooit over ons werk, maar we dronken gewoon wat en speelden kaart.“

— SS Oberscharführer Gustav Wagner, plaatsvervangend commandant van Sobibór in een interview met de BBC in 1979 in Brazilië.