Blog

Mijn naam is Alex F. Kan. Ik ben de halfbroer van Alex Kan, de jongen aan wie dit online monument is opgedragen. Onze vader was Jules Kan, die na de Tweede Wereldoorlog met mijn moeder trouwde. In deze blog spreek ik mijn gedachten en reflecties uit over de indrukwekkende geschiedenis van Alex en mijn familie.

— Alex F. Kan

De arrestatie van Alex

Zaterdag 12 juni 1943. Waar Alex voorafgaand aan zijn arrestatie op het perron van Apeldoorn woonde, was mij aanvankelijk onbekend. In een brief van “tante” staat dat hij in een gezin verblijft waarvan de vader in Utrecht in de gevangenis zit en tijdens zijn proces verdedigd wordt door Mr Schim van der Loef uit Den Haag. Tijdens de corona periode probeerde ik bij het archief in Utrecht informatie te verzamelen, maar dat was door de lockdown niet mogelijk. Tot ik door Roeland Oudejans-Albers een aantal documenten kreeg die hij in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) had gevonden. Door deze gegevens vielen weer enkele puzzelstukjes op zijn plaats. Ik geef hier de integrale tekst uit het archief weer zoals ik die kreeg.

March 5, 2023 - 11 min leestijd
Article image

Straatnaam vernoemd naar tante Jo

Op 17 oktober 2022 is in Barneveld, in het verzetskwartier een straatnaam vernoemd naar tante Jo, Johanna van der Woerd - Moll. Zij heeft in de oorlog een belangrijke rol gespeeld bij de hulp aan Alex en zijn vader Jules Kan. In dit blog besteed ik aandacht aan de documenten die haar heldhaftig verzet tegen de Duitsers illustreren. Alex F. Kan

October 16, 2022 - 10 min leestijd

Herinneringscentrum Kamp Westerbork bestaat 40 jaar.

Vanaf 8 juli 2022 is de tentoonstelling De herinnering aan kamp Westerbork te zien in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De tentoonstelling verkent de vele betekenissen die de afgelopen 77 jaar aan de historische plek zijn gegeven en belicht deze vanuit verschillende perspectieven met de hulp van gastcuratoren. Tot september 2022 geven de joodse nabestaanden en nabestaanden, Rozette Kats, Betty Schols-Meents, Alex Freddy Kan en Naomi Eliasar, hun eigen kijk op verleden en heden van kamp Westerbork.

October 14, 2022
Article image